Trang chủ » Trực tiếp

trực tiếp kết quả xổ số thứ 3, ngày 19/10/2021

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Trung

DakLak Quảng Nam
G8 76 03
G7 608 259
G6
3581
7305
8808
5641
1902
0937
G5 8771 3539
G4
17011
01179
81200
54049
19243
01514
22936
13167
59114
38218
88852
85018
08109
18842
G3
10214
25084
59825
76164
G2 90614 38293
G1 53856 89548
DB 553748 788929
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5;8;8; 2;3;9;
1 1;4;4;4; 4;8;8;
2 5;9;
3 6; 7;9;
4 3;8; 9; 1;2;8;
5 6; 2;9;
6 4;7;
7 1;6;9;
8 1;4;
9 3;

kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)

G.ĐB 86847
G.1 67039
G.2 11804 30501
G.3 17762 21068 71626
80934 72550 58345
G.4 4230 5354 7655 4600
G.5 3012 7903 4093
4880 0723 5191
G.6 824 718 423
G.7 67 42 89 98
Đầu
Lô tô
0 1;3;4;
1 2;8;
2 3;3;4;6;
3 4;9;
4 2;5;7;
5 4;5;
6 2;7;8;
7
8 9;
9 1;3;8;
Đuôi Lô tô
3;5;8; 0
9; 1
1;4;6; 2
2;2;9; 3
2;3;5; 4
4;5; 5
2; 6
4; 6; 7
1;6;9; 8
3;8; 9

KQXSMB - Xổ số miền Bắc

G.ĐB 11609
G.1 38670
G.2 75749 86248
G.3 01162 58433 67727
51232 94072 30268
G.4 2752 3870 5919 6155
G.5 1928 5396 5001
6818 0261 1009
G.6 747 489 116
G.7 34 31 71 00
Đầu
Lô tô
0 1;9; 9;
1 6;8;9;
2 7;8;
3 1;2;3;4;
4 7;8;9;
5 2;5;
6 1;2;8;
7 1;2;
8 9;
9 6;
Đuôi Lô tô
7;7; 0
3;6;7; 1
3;5;6;7; 2
3; 3
3; 4
5; 5
1;9; 6
2;4; 7
1;2;4;6; 8
1;4;8; 9

KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung

Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 63 07
G7 763 687
G6
3563
4454
5625
6025
0588
7640
G5 5052 9536
G4
57526
82978
27989
27779
29219
50532
12769
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
G3
81536
32264
34728
06822
G2 97335 75309
G1 61854 53085
DB 946170 644064
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7;9;
1 9; 1;
2 5;6; 1;2;5;8;
3 2;5;6; 6;
4 3;8;
5 2;4;4; 7;
6 3;3;3;4;9; 4;
7 8;9; 5;
8 9; 4;5;7;8;
9

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9