Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Khánh Hòa Thứ cn ngày 27/11/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 05
 • 14
 • 18
 • 23
 • 24
 • 34
 • 35
 • 37
 • 46
 • 47
 • 53
 • 79
 • 96
 • 97
 • 99

+ Biên độ 5 ngày:

 • 16
 • 26
 • 45
 • 58

+ Biên độ 4 ngày:

 • 05
 • 14
 • 18
 • 23
 • 24
 • 34
 • 35
 • 37
 • 46
 • 47
 • 53
 • 79
 • 96
 • 97
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.