Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh DakLak Thứ 3 ngày 22/06/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 12
 • 18
 • 21
 • 25
 • 26
 • 27
 • 36
 • 45
 • 46
 • 49
 • 72
 • 81
 • 84
 • 86

+ Biên độ 5 ngày:

 • 14
 • 24
 • 35
 • 43
 • 66
 • 68
 • 82

+ Biên độ 4 ngày:

 • 12
 • 18
 • 21
 • 25
 • 26
 • 27
 • 36
 • 45
 • 46
 • 49
 • 72
 • 81
 • 84
 • 86

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.