Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Gia Lai Thứ 6 ngày 27/11/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 02
 • 05
 • 08
 • 12
 • 15
 • 16
 • 22
 • 24
 • 26
 • 29
 • 35
 • 39
 • 43
 • 55
 • 58
 • 99

+ Biên độ 5 ngày:

 • 34
 • 45

+ Biên độ 4 ngày:

 • 02
 • 05
 • 08
 • 12
 • 15
 • 16
 • 22
 • 24
 • 26
 • 29
 • 35
 • 39
 • 43
 • 55
 • 58
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.