Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Khánh Hòa Thứ cn ngày 05/04/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 18
 • 25
 • 27
 • 28
 • 31
 • 36
 • 58
 • 59
 • 67
 • 68
 • 69
 • 73
 • 76
 • 82
 • 83
 • 86

+ Biên độ 5 ngày:

 • 23
 • 32
 • 35
 • 53
 • 77

+ Biên độ 4 ngày:

 • 18
 • 25
 • 27
 • 28
 • 31
 • 36
 • 58
 • 59
 • 67
 • 68
 • 69
 • 73
 • 76
 • 82
 • 83
 • 86

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.