Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Gia Lai Thứ 6 ngày 01/07/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 00
 • 05
 • 08
 • 11
 • 14
 • 50
 • 59

+ Biên độ 5 ngày:

 • 18
 • 34

+ Biên độ 4 ngày:

 • 00
 • 05
 • 08
 • 11
 • 14
 • 50
 • 59

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.