Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Bình Định Thứ 5 ngày 29/02/2024

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 00
 • 03
 • 08
 • 09
 • 11
 • 14
 • 31
 • 34
 • 35
 • 38
 • 39
 • 42
 • 45
 • 48
 • 49
 • 52
 • 54
 • 59
 • 64
 • 73
 • 83
 • 89
 • 98

+ Biên độ 5 ngày:

 • 01
 • 13
 • 24
 • 25
 • 33
 • 44
 • 46

+ Biên độ 4 ngày:

 • 00
 • 03
 • 08
 • 09
 • 11
 • 14
 • 31
 • 34
 • 35
 • 38
 • 39
 • 42
 • 45
 • 48
 • 49
 • 52
 • 54
 • 59
 • 64
 • 73
 • 83
 • 89
 • 98

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.