Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh DakLak Thứ 3 ngày 07/07/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 12
 • 22
 • 23
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 36
 • 52
 • 56
 • 58
 • 62
 • 66
 • 68
 • 82
 • 99

+ Biên độ 5 ngày:

+ Biên độ 4 ngày:

 • 12
 • 22
 • 23
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 36
 • 52
 • 56
 • 58
 • 62
 • 66
 • 68
 • 82
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.