Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Phú Yên Thứ 2 ngày 24/01/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 02
 • 12
 • 17
 • 18
 • 23
 • 27
 • 45
 • 46
 • 58
 • 59
 • 61
 • 68
 • 72
 • 75
 • 78
 • 81
 • 93

+ Biên độ 5 ngày:

 • 06
 • 16
 • 19
 • 44
 • 48
 • 84

+ Biên độ 4 ngày:

 • 02
 • 12
 • 17
 • 18
 • 23
 • 27
 • 45
 • 46
 • 58
 • 59
 • 61
 • 68
 • 72
 • 75
 • 78
 • 81
 • 93

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.