SOI CẦU Tỉnh Bình Dương Thứ 6 ngày 01/07/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 02
 • 05
 • 25
 • 32
 • 34
 • 38
 • 46
 • 53
 • 56
 • 57
 • 64
 • 72
 • 79
 • 82
 • 87
 • 88

+ Biên độ 5 ngày:

 • 07
 • 08
 • 23
 • 27
 • 28
 • 29
 • 35
 • 39
 • 67
 • 69
 • 92

+ Biên độ 4 ngày:

 • 02
 • 05
 • 25
 • 32
 • 34
 • 38
 • 46
 • 53
 • 56
 • 57
 • 64
 • 72
 • 79
 • 82
 • 87
 • 88

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.