SOI CẦU Tỉnh Bạc Liêu Thứ 3 ngày 22/06/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 03
 • 04
 • 08
 • 10
 • 17
 • 18
 • 37
 • 39
 • 49
 • 73
 • 77
 • 78
 • 89
 • 98

+ Biên độ 5 ngày:

 • 01
 • 16
 • 46

+ Biên độ 4 ngày:

 • 03
 • 04
 • 08
 • 10
 • 17
 • 18
 • 37
 • 39
 • 49
 • 73
 • 77
 • 78
 • 89
 • 98

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.