Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 17

+ Biên độ 5 ngày:

 • 31
 • 38
 • 39
 • 51
 • 55
 • 71

+ Biên độ 4 ngày:

 • 03
 • 07
 • 15
 • 50
 • 53
 • 56
 • 69
 • 74
 • 76
 • 80
 • 84
 • 85
 • 93

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.