Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 75
 • 79

+ Biên độ 5 ngày:

 • 27
 • 28
 • 40
 • 65
 • 94

+ Biên độ 4 ngày:

 • 02
 • 06
 • 08
 • 11
 • 15
 • 17
 • 19
 • 21
 • 32
 • 35
 • 36
 • 45
 • 46
 • 48
 • 60
 • 76
 • 80
 • 83
 • 84
 • 86
 • 88
 • 91
 • 98

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.