Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 09
 • 32

+ Biên độ 5 ngày:

+ Biên độ 4 ngày:

 • 17
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 45
 • 46
 • 49
 • 51
 • 60
 • 70
 • 72
 • 78
 • 81
 • 85
 • 93
 • 95
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.