Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 40

+ Biên độ 5 ngày:

 • 07
 • 19

+ Biên độ 4 ngày:

 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 16
 • 27
 • 33
 • 35
 • 38
 • 53
 • 54
 • 60
 • 64
 • 65
 • 67
 • 71
 • 73
 • 74
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 91
 • 92
 • 94
 • 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.