Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 18
 • 37

+ Biên độ 5 ngày:

 • 00
 • 05
 • 10
 • 14
 • 17
 • 38
 • 63
 • 90
 • 93

+ Biên độ 4 ngày:

 • 13
 • 20
 • 29
 • 30
 • 34
 • 35
 • 40
 • 45
 • 46
 • 50
 • 52
 • 59
 • 80
 • 84
 • 85
 • 92
 • 97
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.