Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 19

+ Biên độ 5 ngày:

 • 36
 • 43
 • 45
 • 58
 • 77
 • 91

+ Biên độ 4 ngày:

 • 11
 • 21
 • 24
 • 27
 • 29
 • 31
 • 39
 • 46
 • 52
 • 56
 • 61
 • 66
 • 67
 • 69
 • 71
 • 76
 • 82
 • 89
 • 95
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.