Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 95

+ Biên độ 5 ngày:

 • 24
 • 39
 • 45
 • 49
 • 57

+ Biên độ 4 ngày:

 • 02
 • 04
 • 07
 • 10
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 21
 • 25
 • 36
 • 37
 • 52
 • 53
 • 54
 • 60
 • 63
 • 73
 • 80
 • 90
 • 92
 • 96
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.